In maart 2021 begon het voorbereidingstraject voor de Zuidzijde Zoom en Vestinggronden-Noord. Het definitieve ontwerp is inmiddels gereed en er is groen licht voor de uitvoering. Van den Elshout en de Bont Waalwijk BV voeren de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom uit.

In verband met de inkoop van diverse materialen starten de werkzaamheden vanaf 10 januari 2022. Het gehele project is onderverdeeld in verschillende fases. We beperken hiermee de overlast en zorgen voor een zo veilig mogelijke werksituatie voor de omgeving. Voor start van iedere fase krijgen aanwonenden tijdig een brief met informatie.

Voorbereidingen voor start in januari

Voordat de werkzaamheden van start gaan worden alle woningen zowel interieur als exterieur bouwkundig opgenomen. Deze vooropname wordt uitgevoerd door Quattro Expertise. Omwonenden ontvangen van deze partij een brief met informatie omtrent de opname van de woning.
Eind december wordt men op de hoogte gebracht over de daadwerkelijke start van de werkzaamheden.

Tekening herinrichting Zuidzijde Zoom Vestinggronden noord

Herinrichting Zuidzijde Zoom/Vestinggronden-Noord

Omleidingsroute Fase 1

Tekening omleiding Fase 1

Meer informatie

De BouwApp: ‘Herinrichting Zuidzijde Zoom’
Via ‘De BouwApp’ kunt u regelmatig updates en informatie ontvangen van het project. Daarnaast vindt u hier de volledige fasering en de globale planning van het project. U kunt deze app gratis downloaden in de App- of Playstore op uw smartphone of tablet. Door te zoeken naar het project ‘Herinrichting Zuidzijde Zoom’ en deze als favoriet te markeren door op de ‘ster’ te drukken. U volgt het project dan automatisch.

Telefoon: 0416-333 501
Mail: zuidzijdezoom@elshoutendebont.nl

Heeft deze informatie u geholpen?