Er wordt gewerkt aan de Thomas de Rouckstraat, Drabbestraat, P. Turcqstraat, Begijnhofstraat en Le Grandstraat.

Gebr. Moerland BV voert het werk uit in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom.

Dit gaat er gebeuren:

Situatietekening Thomas de Rouckstraat Drabbestraat
Situatietekening Thomas de Rouckstraat, Drabbestraat

De belangrijkste onderdelen in het ontwerp worden hieronder genoemd :

Plattegrond P. Turcqstraat-Begijnhofstraat-Le Grandstraat
Situatietekening P. Turcqstraat, Begijnhofstraat en Le Grandstraat
 • Vernieuwen van de riolering,
 • Hergebruik van bestaande straatbakstenen in de rijbaan en parkeervakken, trottoirs worden voorzien van nieuwe tegels.
 • Parkeervakken uitgevoerd als grasparkeren in straatbaksteen molenwiekverband in de Thomas de Rouckstraat, Drabbestraat en P. Turqstraat. Deze uitvoering van grasparkeren is eerder toegepast in de Korneel Slootmanslaan. Parkeervakken uitgevoerd als grasparkeren in grasbetontegels in Begijnhofstraat en Le Grandstraat. Het aantal parkeervakken blijft behouden conform bestaande situatie incl. bestaande E-parkeerplaatsen.
 • Drabbestraat krijgt éénrichtingsverkeer (rijrichting naar Thomas de Rouckstraat).
 • P. Turqstraat krijgt éénrichtingsverkeer (rijrichting naar Begijnhofstraat).
 • Zuidelijk deel Thomas de Rouckstraat behoudt éénrichtingsverkeer (rijrichting naar Noordsingel).
 • Noordelijk deel Thomas de Rouckstraat krijgt éénrichtingsverkeer (rijrichting naar Bolwerk Zuid).
 • Het huidige éénrichtingsverkeer van de Begijnhofstraat en Le Grandstraat blijft behouden.
 • Ter plaatse van de entrees van de scholen in de Thomas de Rouckstraat en Le Grandstraat wordt een verlengde drempel aangelegd in een geaccentueerde kleur (geel) met de tekst SCHOOLZONE in de rijbaan en voorzien van attentie verhogende verkeersborden.
 • Er worden een drietal nieuwe bomen aangeplant in de Begijnhofstraat op oorspronkelijke locatie van verwijderde bomen.
 • Er zal een tijdelijk opslagterrein worden ingericht tussen Bolwerk Noord en Bolwerk Zuid.

Planning

5 juni 2023 beginnen de werkzaamheden.

Het werk is opgedeeld in 9 periodes (werkvakken) die aansluitend achter elkaar worden uitgevoerd. Het werk start op maandag 5 juni 2023. Bestaande riolering wordt vervangen, groen en openbare verlichting wordt aangepast. Het werk gaat 25 weken in beslag nemen onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden. In grote lijnen is de planning en volgorde als volgt:

 • Werkvak 1: week 23 t/m 27 (05-06 t/m 06-07) Thomas de Rouckstraat vanaf Noordsingel t/m Drabbestraat
 • Werkvak 2: week 27 t/m 35 (19-06 t/m 30-08) Drabbestraat vanaf Overstratenlaan t/m T. de Rouckstraat
 • Werkvak 3: week 29 t/m 36 (17-07 t/m 08-09) Thomas de Rouckstraat vanaf Drabbestraat t/m Bolwerk-Zuid
 • Werkvak 4, 5: week 34 t/m 40 (21-08 t/m 06-10) P. Turqstraat vanaf Begijnhofstraat t/m Overstratenlaan
 • Werkvak 6: week 38 t/m 42 (18-09 t/m 18-10) Begijnhofstraat vanaf Noordsingel t/m P. Turqstraat
 • Werkvak 7: week 40 t/m 44 (09-10 t/m 03-11) Begijnhofstraat vanaf P. Turqstraat t/m Bolwerk-Zuid
 • Werkvak 8, 9: week 42 t/m 51 (16-10 t/m 22-12) Le Grandstraat vanaf Noordsingel t/m Bolwerk-Zuid

De werkvakken worden afgesloten met een verkeersafzetting voor alle gemotoriseerd verkeer.

Meer informatie

Voor eventuele vragen over de inrichting van de straten kunt u terecht bij de heer R. van der Weele van de gemeente Bergen op Zoom, telefoonnummer 140164.

Voor eventuele (dringende) vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer E. Dost , Moerland BV. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op 0166-652854 of per mail via info@moerlandbv.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?