Van 3 tot en met 10 november is het de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Op vele plekken in het land zullen monumenten en gebouwen groen verlicht worden. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst.

Bezorgd

Gemeente Bergen op Zoom is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders. Wethouder Petra Koenders: "Elk kind verdient een thuis, waarbij het zich veilig en onder de hoede van ouders of pleegouders kan ontwikkelen. Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen in een zo stabiele situatie als mogelijk, er gebeurt tenslotte in het leven van een kind, jeugdige en/of jongere al genoeg waar ze mee moeten leren omgaan. Mocht een kind onverhoopt niet meer kunnen wonen in het eigen gezin, is opvang in een warm pleeggezin een belangrijke stap. Helaas kampen we nu met een tekort aan pleegouders, waardoor deze kwetsbare kinderen in een tijdelijk gezin of opvang terecht komen. Ik heb enorm veel respect voor alle huidige pleeggezinnen. Deze week van de pleegzorg legt het probleem op tafel: we hebben meer pleeggezinnen nodig om kinderen op te vangen in de wellicht meest kwetsbare periode van hun leven".

Stabiel te weinig

Het aantal beschikbare pleegouders is al jaren te weinig. Om jaarlijks alle kinderen op te vangen en de juiste match met pleegouders te maken zijn er minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren dat er 2647, ruim 850 te weinig. En dat terwijl het aantal pleegkinderen toeneemt. In 2020 waren er 19.097 pleegkinderen, terwijl dit er 5 jaar eerder zo’n 800 minder waren.

Knelpunten

De knelpunten in de beschikbare pleegouders zijn er in de volle breedte, maar vooral voor jeugdigen met ernstige emotionele-, hechtings- en/of gedragsproblemen en voor broers en zussen die bij voorkeur samen bij pleegouders worden geplaatst.

In West Brabant gaat het vooral om deeltijdpleeggezinnen, gezinnen voor een kort verblijf maar ook zoeken we pleeggezinnen waar kinderen voor langere tijd kunnen verblijven.

Online informatiebijeenkomst pleegzorg

Vigere Jeugdzorg geeft online een informatiebijeenkomst op woensdag 3 november en dinsdag 23 november van 20.00 tot 21.30 uur. Wil je meer weten over pleegzorg en hoe je pleegouder kunt worden? Meld je aan via pleegzorg@vigere.nl