Met ingang van de maand september vergadert de gemeenteraad van Bergen op Zoom weer ‘live’ in de raadszaal (i.p.v. digitaal). Het gaat om de volgende bijeenkomsten: beeldvormende vergaderingen, commissievergaderingen en de raadsvergadering. Andere vergaderingen blijven vooral digitaal hoewel de voorzitter met de leden van een vergadering kan besluiten om deze fysiek te laten plaatsvinden.

Op de website van de gemeenteraad staat voor alle vergaderingen of deze in de raadzaal of digitaal zijn. Overigens kunnen alle vergaderingen die in de raadzaal zijn ook digitaal worden gevolgd.

Publiek en pers zijn ook weer welkom bij de vergaderingen. Publiek en pers moeten een zitplaats hebben tijdens de vergaderingen, dus wanneer de publieke tribune vol is, dan mogen er niet meer mensen bij.
 
De eerste openbare vergadering in de raadzaal is de beeldvormende vergadering op donderdag 9 september, aanvang 19:30 uur. De agenda staat op de website van de gemeenteraad.