De gemeenteraad van Bergen op Zoom overhandigt woensdagavond 14 december de profielschets voor een nieuwe burgemeester aan de Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema. De huidige burgemeester, Frank Petter, vertrekt op 1 juli 2023. In een raadsvergadering wordt de profielschets besproken en vastgesteld. In een aansluitende tweede raadsvergadering krijgt mevrouw Adema de schets overhandigd. Met deze profielschets kan het zoeken naar een nieuwe ‘beste’ burgemeester voor Bergen op Zoom echt goed beginnen. In de profielschets is te lezen wat voor burgemeester er wordt gezocht. Hij of zij moet in ieder geval goed passen bij het karakter van de gemeente en zich willen inzetten voor de ambities die Bergen op Zoom heeft.

In de schets worden het gewenste profiel, de leiderschapsstijl en de competenties omschreven. Een vertrouwenscommissie die bestaat uit raadsleden, een vertegenwoordiging vanuit het college van burgemeester en wethouders, de griffier en de gemeentesecretaris, is de afgelopen maanden druk in de weer geweest om de profielschets op te stellen. Zo is bijvoorbeeld aan inwoners van Bergen op Zoom gevraagd om mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester. 676 mensen hebben via een digitale enquête hun inbreng gegeven. Een samenvatting van deze consultatie is in de schets opgenomen. Ook aan college en aan samenwerkingspartners is input gevraagd.

Voor de komende jaren ziet Bergen op Zoom zich voor een aantal maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen gesteld. Daarbij moet gedacht worden aan de transformatie naar een financieel gezonde en sterke gemeente, moet de leefbaarheid worden verbeterd en moet de gemeentelijke organisatie transformeren naar een lerende en toekomstbestendige organisatie.

De profielschets geeft ook inzicht in de bestuursstijl waaraan de nieuwe burgemeester zal moeten voldoen. Zo moet hij of zij verbindend en harmonieus zijn waar het kan en tegelijkertijd ook daadkrachtig en standvastig zijn waar het moet. Een verbinder en een netwerker, daar wordt naar gestreefd bij de keuze voor de nieuwe beste burgemeester voor Bergen op Zoom.