De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden, woonhuizen en kavels die u kunt kopen of huren. Stadsmakelaar Bergen op Zoom helpt u graag verder.

Stadsmakelaar

Verkoop openbaar groen, groenstrook

Aankoop Snippergroen

Wilt u de grond van de gemeente kopen dan kunt u per e-mail een verzoek indienen. Daarop geeft u het stuk snippergroen waar u interesse in heeft duidelijk aan. Het verzoek dient voorzien te worden van een duidelijke situatietekening en van foto’s. Probeer zo volledig mogelijk te zijn. U kunt uw verzoek sturen naar: grondzaken@bergenopzoom.nl

Inventarisatie

Op dit moment is de gemeente Bergen op Zoom bezig met een inventarisatie van het oneigenlijk grondgebruik en de eventueel voor verkoop in aanmerking komende stukken snippergroen. Na de inventarisatie zal beoordeeld worden welke gronden te koop kunnen worden aangeboden. Uw verzoek zal meegenomen worden bij de inventarisatie en zodra de inventarisatie is afgerond, ontvangt u van ons een bericht of de gemeentegrond nabij uw woning in aanmerking komt voor verkoop.

Het uitvoeren van de inventarisatiewerkzaamheden zal wel enige tijd in beslag nemen, ons verzoek is dan ook om hier rekening mee te houden.

Heeft deze informatie u geholpen?