De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden, woonhuizen en kavels die u kunt kopen of huren. Stadsmakelaar Bergen op Zoom helpt u graag verder.

Stadsmakelaar

Verkoop openbaar groen, groenstrook

Elke aanvraag voor de aankoop van een groenstrook (grenzend aan de woning van de aanvrager) wordt per locatie beoordeeld aan de hand van de 'beslisboom verkoop openbaar groen' (zie onder de tekst). 

Wanneer een groenstrook voor verkoop in aanmerking komt (dit ter vergroting van de tuin en waarop geen bebouwing mogelijk is), bedraagt de verkoopprijs € 100,--/m2 kosten koper.

Verzoeken kunt u sturen naar het team Vastgoed en Grondzaken, per e-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl.

Beslisboom ‘verkoop openbaar groen’

Aanvraag

Is de bestemming ‘Groen’ in het bestemmingsplan?

Ja? Verkoop niet mogelijk.
Nee? Ligt het perceel in de groene hoofdstructuur (conform GSP 2005)?

Ja? Verkoop niet mogelijk.
Nee? Ligt het perceel direct aan een gebiedsontsluitingsweg en centrumontsluitingsweg (conform VSP 2005)?

Ja? Verkoop niet mogelijk.
Nee? Kabel en leiding toets.

Ja? Kabels en leidingen tracé aanwezig, verkoop niet mogelijk.
Nee? Op deze locatie is de maatschappelijke waarde van het groen belangrijk. 

Ja? Verkoop niet mogelijk.
Nee? Blijft de resterende openbare ruimte te onderhouden (bijvoorbeeld onderhoudspad aanwezig).

Nee? Verkoop niet mogelijk.
Ja? Verkoop mogelijk! 

Heeft deze informatie u geholpen?