De gemeente Bergen op Zoom gaat in gesprek met verenigingen, stichtingen en zzp’ers uit het culturele veld om te bezien hoe de Corona steungelden die vanuit het rijk naar de gemeente is gegaan, het best kunnen worden ingezet. Wethouder Barry Jacobs voert de gesprekken.

Bergen op Zoom heeft ruim € 1,4 miljoen gekregen van het Rijk om het culturele veld toekomstbestendig te maken. Hierover wil wethouder Jacobs graag van gedachten wisselen met het culturele veld voordat hij de gemeenteraad in december een voorstel wil voorleggen. 

De gemeente heeft inmiddels een Corona Noodfonds ingesteld. Daarvoor zijn ook regels gemaakt. Op dit moment is daar slechts in beperkte mate een beroep op gedaan. Daarnaast wil de gemeente samen met het culturele veld komen tot een stimuleringsregeling om ervoor te zorgen dat het culturele leven de komende jaren de draad weer op kan pakken. 

Inmiddels is er al een eerste inlooptafel geweest met de Bergse muziekverenigingen. Op maandag 18 oktober staat er een gesprek gepland met cultuurhistorische verenigingen. Vervolgens is het op woensdag 20 oktober de beurt aan koren, toneelverenigingen en niet commerciële evenementenorganisatoren (van 18.30 tot 20.00 uur). Op diezelfde woensdagavond zijn zzp’ers en andere belangstellenden die ideeën hierover hebben van harte welkom. In principe worden alle verenigingen en zzp’ers uit het culturele veld aangeschreven voor de bijeenkomsten. Echter, het kan zijn dat er mensen over het hoofd worden gezien. Aanmelden is daarom ook mogelijk via cultuur@bergenopzoom.nl. Afhankelijk van het aantal meldingen wordt de locatie bepaald.