Sommige inwoners hebben hulp of ondersteuning nodig bijvoorbeeld in de huishouding, bij dagbesteding of mantelzorg. Deze ondersteuning kun je krijgen van de gemeente. Misschien krijg je zelf geen ondersteuning maar zorg je voor iemand die die ondersteuning wel krijgt of ken je iemand die gebruik maakt van deze ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: de Wmo.

Wie zijn wij?

Wij zijn een werkgroep die bestaat uit een aantal gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen van de gemeente Bergen op Zoom. Wij vinden het heel erg belangrijk om duidelijke en goede regels vast te stellen voor de inwoners van onze gemeente die gebruik maken of te maken hebben met de Wmo.

De gemeenteraad bepaalt die regels om de Wmo uit te voeren. In de werkgroep doen we onderzoek naar die regels en hoe de ondersteuning gegeven wordt. Wij willen weten of de mensen de regels begrijpen en of de regels ervoor zorgen dat ze de juiste ondersteuning kunnen krijgen. We denken samen na hoe het beter kan.

Wat vragen wij?

Maak je gebruik van de Wmo? Of ken je iemand die gebruik maakt van de Wmo? Dan willen we met je in gesprek! Heb je ideeën over wat er goed gaat of wat er beter kan? Wij zouden het fijn vinden als je ons daarover wilt vertellen.

Weet je waar je de regels over de Wmo kunt vinden? We zijn ook benieuwd wat je van deze regels vindt en of je ze  begrijpt. Mogelijk moeten we wel een aantal regels veranderen of aanpassen.

Doe je mee?

Stuur dan een e-mail naar griffie@bergenopzoom.nl met als onderwerp “Ik wil in gesprek over de Wmo” of bel met de griffie via telefoonnummer 0164-277387. We zullen geen persoonlijke gegevens van je gebruiken en geen informatie delen zonder je toestemming.

Aanmelden kan tot uiterlijk 21 juli 2021. Daarna ontvang je binnen 2 weken een uitnodiging voor een gesprek. Nadat we aanmeldingen krijgen, zullen we gaan kijken of we de gesprekken individueel, in tweetallen of in groepsverband gaan voeren.


Deel je ideeën en ervaringen met ons en zo kun jij weer helpen om iedereen de juiste ondersteuning te geven!


We hopen je snel te spreken!
 

De werkgroep Wmo gemeenteraad:
Hilde Martens (CDA), Hans Peter Verroen (CDA), Jovita Dorigo (D66), Betsy de Kock (GBWP), Theo de Jong (SP), Nanny Nuijten (PvdA), Hans Kersten (VVD), Selin Karar (GroenLinks), Piet van den Kieboom (50PLUS)