Er is een eenmalige energietoeslag van € 800 voor huishoudens met een laag inkomen. Je komt in aanmerking als het inkomen zonder vakantiegeld maximaal 120% van de bijstandsnorm is. Het is een ondersteuning voor als je financiële problemen krijgt door de oplopende energieprijzen.

ISD Brabantse Wal is begonnen met het automatisch verstrekken van de eenmalige energietoeslag aan een deel van de huishoudens. Op de website van de ISD staat om welke huishoudens dit gaat. In totaal zijn dit op de Brabantse Wal zo’n 4.000 huishoudens (Bergen op Zoom 3050, Steenbergen 525 en Woensdrecht 415).

Sinds half mei kunnen ook inwoners met een inkomen tot 120 % van het minimumloon de toeslag aanvragen. Dit gaat om huishoudens die deze toeslag niet automatisch uitgekeerd hebben gekregen. Voor het aanvragen, de voorwaarden en meer informatie kunt u terecht op de webpagina van de ISD over de energietoeslag.

Wethouder sociaal domein Jeroen de Lange van Bergen op Zoom geeft aan: “Deze week kunnen 2131 mensen een tegemoetkoming op hun rekening ontvangen. We zijn ons ervan bewust dat het probleem hiermee niet is opgelost. Daarom gaan we ook kijken hoe het energieverbruik bij die groep naar beneden kan. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van hele oude koelkasten door energiezuinige, dat is uiteindelijk voordeliger voor iedereen.”

Wanneer heb je recht op deze toeslag?

Wanneer je een inkomen hebt tot 120 % van het minimumloon. Op dit moment is dat € 1.244,54 voor een alleenstaande en € 1.777,92 voor mensen die gehuwd zijn of samenwonen. Vanaf AOW-leeftijd is dit voor een alleenstaande (ouder) € 1.493,22 en gehuwd etc. € 2.043,65 (peildatum 1 januari 2022). Het gaat hier om de netto bedragen, dus de bedragen zoals ze op de bankrekening worden bijgeschreven. De andere voorwaarden zijn te lezen op de website van Antwoord op.