Er is een eenmalige energietoeslag van € 800 voor huishoudens met een laag inkomen. Je komt in aanmerking als het inkomen zonder vakantiegeld maximaal 120% van de bijstandsnorm is. Het is een ondersteuning voor als je financiële problemen krijgt door de oplopende energieprijzen.

ISD Brabantse Wal is begonnen met het automatisch verstrekken van de eenmalige energietoeslag aan een deel van de huishoudens. Op de website van de ISD staat om welke huishoudens dit gaat. In totaal zijn dit op de Brabantse Wal zo’n 4.000 huishoudens (Bergen op Zoom 3050, Steenbergen 525 en Woensdrecht 415).

Sinds half mei kunnen ook inwoners met een inkomen tot 120 % van het minimumloon de toeslag aanvragen. Dit gaat om huishoudens die deze toeslag niet automatisch uitgekeerd hebben gekregen. Voor het aanvragen, de voorwaarden en meer informatie kunt u terecht op de webpagina van de ISD over de energietoeslag.

Wanneer heb je recht op deze toeslag?

Wanneer je een inkomen hebt tot 120 % van het minimumloon. Op dit moment is dat € 1.244,54 voor een alleenstaande en € 1.777,92 voor mensen die gehuwd zijn of samenwonen. Vanaf AOW-leeftijd is dit voor een alleenstaande (ouder) € 1.493,22 en gehuwd etc. € 2.043,65 (peildatum 1 januari 2022). Het gaat hier om de netto bedragen, dus de bedragen zoals ze op de bankrekening worden bijgeschreven. De andere voorwaarden zijn te lezen op de website van Antwoord op.

Kan ik al de extra 500 euro aanvragen?

Het kabinet heeft aangekondigd om het voor gemeenten mogelijk te maken om via de categoriale bijzondere bijstand, een extra bedrag van € 500,- bovenop de eerdere regeling van € 800,- uit te keren aan inwoners met een inkomen op het minimumniveau (gebaseerd op 120% van het sociaal minimumloon).

Voordat de ISD Brabantse Wal met deze aankondiging aan de slag kan, zullen de Brabantse Wal-gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom daar een besluit over moeten nemen. Dat zal naar verwachting in de loop van september plaatsvinden.

We adviseren u om berichten hierover in de media in de gaten te houden en ook de website van de ISD Brabantse Wal ( Antwoord op ) regelmatig te raadplegen.

Als er meer informatie beschikbaar komt over de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de Brabantse Wal-gemeenten, kunt u die op Antwoord op lezen en wanneer u al € 800,- hebt toegekend gekregen, krijgt u automatisch bericht over een verhoging.

Er is dus op dit moment geen mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de eventuele extra € 500,-.