In 2019 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Het doel van het Sportakkoord is om iedereen meer te laten sporten en bewegen, door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren worden er afspraken gemaakt in een lokaal Sportakkoord. Een lokaal Sportakkoord dat tot stand komt met jullie inbreng. Ideeën van mensen die dagelijks werkzaam zijn als sportaanbieder zijn hiervoor onmisbaar. Hiervoor nodigen wij iedereen uit die hieraan een bijdrage kan leveren. Van commerciële aanbieders, amateursportverenigingen, welzijnsorganisaties en iedereen die zich met sport verbonden voelt.  

Dankzij het Sportakkoord krijg je de mogelijkheid om mee te bepalen wat het sportbeleid binnen onze gemeente wordt. Jouw vereniging, bedrijf of welke sport en beweegaanbieder dan ook wordt onderdeel van een blijvend sportnetwerk in onze gemeente. Je krijgt mogelijkheden om in de ontwikkeling van jouw sportaanbieder te investeren. De gemeente Bergen op Zoom wil dit graag faciliteren. Aan de sportaanbieders om dat vervolgens uit te gaan voeren. 

De gemeente Bergen op Zoom heeft niet vooropgelopen in deze ontwikkeling. Daarom willen wij nu een inhaalslag mee maken en hopen dat je de noodzaak ook, of nog steeds, ziet. Zonder samenwerking komt er geen lokaal Sportakkoord. Het Sportakkoord geeft ons ook mogelijkheden aanspraak te maken op landelijke subsidieregelingen die dan geheel voor de uitvoering van het Sportakkoord beschikbaar komen. 

Om stappen te kunnen maken in een lokaal Sportakkoord en niet weer een jaar te verliezen nodigen wij jullie van harte uit deel te nemen aan deze enquête. Hiermee hopen wij de eerste versie van een lokaal Sportakkoord te maken door jullie inbreng op deze manier te vragen. Deze enquête is tot 18 oktober a.s. in te vullen.