De regering heeft besloten om dit jaar, net als in 2022, een eenmalige Energietoeslag te verstrekken voor huishoudens met een laag inkomen. De eenmalige Energietoeslag is extra geld om deze huishoudens te helpen hun energierekening te betalen. 
ISD-Brabantse Wal (ISD-BW) is begonnen met het automatisch uitbetalen van deze toeslag. Het gaat om een bedrag van € 1300,-.

Voor wie?

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht keren de energietoeslag van € 1.300, - via de ISD-BW -uit aan de inwoners met een inkomen in 2023 op of onder de 120% van het sociaal minimum. Het netto-inkomen bepaalt of deze huishoudens de energietoeslag krijgen.

Hieronder vindt u een indicatie van het inkomen dat u mag hebben om voor de tegemoetkoming van € 1.300,- in aanmerking te komen.

Leefvorm

Maximaal maand inkomen zonder vakantietoeslag

U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.386,95

U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.386,95

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.981,34

U bent alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.547,74

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 2.101,70

De volgende groepen inwoners ontvangen de komende weken de toeslag automatisch:

  • U ontvangt in 2023 een uitkering van de ISD-BW op grond van Participatiewet (bijstand), IOAW, IOAZ, BBZ of bijzondere bijstand voor levensonderhoud;
  • U ontvangt een aanvullende uitkering op uw AOW-uitkering van de sociale Verzekeringsbank op grond van de AIO;
  • U heeft in 2023 een kwijtschelding ontvangen voor de gemeentelijke belastingen;
  • Wanneer u in 2022 de Energietoeslag heeft ontvangen en uw inkomen voldoet in 2023 aan de inkomensgrens van maximaal 120% van het voor u van toepassing zijnde minimumniveau.

Inwoners die recht hebben op de automatische verstrekking ontvangen hierover een brief van de ISD- BW. Verwacht wordt dat uiterlijk half december deze huishoudens de eenmalige Energietoeslag 2023 ontvangen.

Heeft u tegen die tijd niet automatisch de energietoeslag ontvangen maar denkt u hier toch recht op te hebben? Check dan medio december de website van de ISD-BW: www.antwoordop.nl(externe link). Daar wordt dan de digitale aanvraagmogelijkheid opengesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de ISD-BW op telefoonnummer 14 0164.