De economische Barometer is geactualiseerd. De Economische Barometer 2019 bevat prachtige economische cijfers van eind 2019. Een echt hoogconjunctuurbeeld.