Jongeren zijn de toekomst. Zij zijn degenen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame toekomst. Daarom wil Saver juist jongeren laten zien hoe belangrijk het is om afval op te ruimen en geen zwerfafval te veroorzaken. Hiervoor is de campagne “Don’t waste our future” ontwikkeld. 

Wat houdt de campagne in?

Wat Saver met deze campagne wil vertellen, is dat afval in de prullenbak hoort. Saver wil ervoor zorgen dat er meer bewustwording wordt gecreëerd bij de jongere doelgroep met betrekking tot het thema afval. Door bewustwording te creëren en kennis te verhogen, kan er daarna ook op sturen dat er positieve gedragsverandering plaatsvindt bij de jongeren.

Waarom deze campagne?

Ondanks dat jongeren de toekomst zijn, is uit onderzoek gebleken dat zij voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het creëren van zwerfafval op de snoeproutes. In samenwerking met de gemeentes Bergen op Zoom, Woensdrecht en Halderberge is Saver dus aan de slag gegaan met het ontwikkelen van deze bewustwordingscampagne. Zo zorgen we samen voor een schonere toekomst!

Wil jij meedoen en leuke prijzen winnen? Kijk dan snel op: www.samenaandebak.nl/dontwasteourfuture.