Vanaf 1 mei 2021 kunt u zowel uw subsidieaanvraag als uw subsidieverantwoording digitaal indienen. Dit doet u via de website van de gemeente Bergen op Zoom: www.bergenopzoom.nl/subsidies.  

Door u stap voor stap mee te nemen, verwachten wij dat de aanvragen en verantwoordingen completer worden aangeleverd. En met een compleet dossier kunnen wij de besluitvorming in orde maken en u informeren over het verlenen of vaststellen van uw subsidie.  

De gemeente streeft ernaar 100% van alle subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen digitaal te ontvangen. Op deze wijze komen alle documenten op dezelfde manier binnen en kunnen sneller verwerkt worden wat voor u voordelen oplevert.