De haag langs de Scheldelaan is weggehaald omdat de haag sterk vervuild was met onkruid en daardoor niet meer te beheren was. 

Er worden in de komende periode kleine boompjes geplant.