Op dinsdag 11 mei om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad van Bergen op Zoom beeldvormend over de tweede begrotingswijziging. Dat betekent dat er door inwoners ingesproken kan worden. Via het project ‘Samen Prioriteren’ hebben inwoners eerder kunnen meepraten over dit tweede bezuinigingsvoorstel.

Bij deze tweede wijziging van de begroting gaat het om een bezuiniging van € 2.910.000,-. Het totale overzicht van de voorstellen vindt u via deze link: beeldvormende vergadering

De vergadering wordt live uitgezonden via de website van de gemeente. Om de vergadering te volgen kunt u tevens gebruik maken van de bovengenoemde link.

De beeldvormende vergadering is een digitale vergadering. Wanneer u zich wilt aanmelden voor het spreekrecht kunt u zich uiterlijk maandag 10 mei aanmelden via griffie@bergenopzoom.nl. Per inspreker is 5 minuten beschikbaar. Na aanmelding ontvangt u verdere informatie.