Hier vindt u de reactie van burgemeester Mulder:

“Uiteraard ben ik geschrokken van wat er gisteren is gebeurd met een patiënt van GGZ WNB. Ik snap dat er veel vragen leven in de samenleving. Die heb ik ook. Naar aanleiding van de trieste gebeurtenis van vorige week waren we al in nauw contact met de politie, het Openbaar Ministerie en het bestuur van de GGZ WNB. Dat ben ik nog steeds. Op dit moment lopen er onderzoeken naar beide zaken. We hebben de raad van bestuur van de instelling vragen gesteld. Onder meer over de maatregelen die er op korte en lange termijn door GGZ worden genomen om herhaling te voorkomen.”

Veelgestelde vragen

Wat is er de afgelopen 1,5 week precies gebeurd?

Op 10 oktober vond een tragische gebeurtenis plaats waarbij een 75 jarige vrouw uit Halsteren om het leven kwam. Er is een verdachte aangehouden. Deze verdachte is een bewoner van de GGZ WNB. Op 19 oktober ontsnapte een tbs-patiënt uit de GGZ WNB. Deze persoon werd diezelfde middag door de politie in de gemeente Gilze Rijen aangehouden.

Hoe kan dit gebeuren? Wat zijn de beveiligingsmaatregelen?

We begrijpen de zorgen over de beveiliging. Op dit moment vindt er een grondig onderzoek plaats naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en naar de beveiligingsmaatregelen.

Wat doen jullie om herhaling te voorkomen?

We nemen deze beider zaken zeer serieus. We zijn in nauw overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en de GGZ om te zorgen voor verbeteringen.

Welke rol heeft de gemeente als het gaat om veiligheid van haar inwoners?

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De gemeente werkt continue nauw samen met de relevante autoriteiten en instellingen om de veiligheid van haar inwoners te waarborgen.

Zijn er risico's voor de lokale gemeenschap? Wat moeten we doen om onszelf te beschermen?

Beide personen zijn opgepakt door de politie. Er is momenteel geen direct gevaar voor de gemeenschap. We adviseren echter altijd om alert te blijven en ongebruikelijke activiteiten onmiddellijk bij de politie te melden.

Hoe kunnen we als gemeenschap helpen?

U kunt helpen door alert te blijven, ongebruikelijke situaties te melden aan de politie en vertrouwen te hebben in het werk dat wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen. Inwoners kunnen betrokken raken door actief deel te nemen aan buurtwachten, communicatiekanalen met de politie te benutten, WhatsAppgroepen op te richten (en hieraan deel te nemen) en buurtbewoners aan te moedigen om elkaar op de hoogte te houden van verdachte activiteiten.

Hoe communiceren jullie met inwoners/direct omwonenden?

De direct omwonenden hebben een brief ontvangen uit naam van de burgemeester. Communicatie met inwoners over dit onderwerp gaat op dit moment via de gemeentelijke website en de social media. Er vindt ook overleg plaats met het buurtcomité.

Wanneer kunnen we meer informatie verwachten over de uitkomst van het onderzoek?

De beide onderzoeken zijn in volle gang. We weten nog niet wanneer er meer informatie beschikbaar is. Zodra dat het geval is, wordt dit gedeeld.

Waar kunnen we naar toe bellen als we vragen of zorgen hebben?

Voor meldingen over veiligheid in de buurt, kunt u terecht op het reguliere nummer van politie 0900-8844. In urgente gevallen belt u 112. Mocht u vragen hebben die betrekking hebben op GGZ WNB, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0164-289100. Voor de gemeente belt u met 14 0164.