Wil je meer weten over de gemeente? Denk je erover om politiek actief te worden maar weet je nog niet precies wat de mogelijkheden zijn? Wil je weten hoe je als inwoner van de gemeente Bergen op Zoom meer invloed kunt uitoefenen op de lokale politiek? Volg dan de cursus Politiek Actief en ontdek het!

Van debatteren tot speeddaten

De cursus bestaat uit vier avonden. Je leert meer over de theorie en je verbetert je vaardigheden zoals debatteren. Je wisselt theorie af met praktische opdrachten. Er komen gastsprekers die presentaties geven en uiteraard ontmoet je lokale politici en bestuurders die ervaringen uit de praktijk delen. Als afsluiting woon je een raadsvergadering bij. In een vijfde (facultatieve) bijeenkomst krijg je een historische rondleiding door het Oude Stadhuis. 

Programma

De cursus vindt plaats in het Oude Stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom. Het programma ziet er zo uit:

Dinsdag 16 november 2021 van 19.30 tot 22.00 uur: introductie/kennismaking

  • Hoe wordt Nederland bestuurd en hoe werkt de gemeente?
  • Verkiezingen en politieke partijen

Woensdag 24 november 2021 van 19.30 tot 22.00 uur : de gemeente en de gemeenteraad

  • Taken en rollen van de gemeenteraad
  • De instrumenten van een raadslid
  • Invloed op beleid en besluitvorming 
  • Speeddaten met gemeenteraadsleden

Dinsdag 14 december 2021 van 19.30 tot 22.00 uur: training overtuigend debatteren   

Donderdag 16 december 2021 van 18.00 tot 22.00 uur: raadsvergadering

  • Basiskennis gemeentefinanciën  
  • Uitreiking certificaten van deelname
  • Raadsvergadering bijwonen

Zaterdag 8 januari 2022 van 11.00 tot 12.00 uur: rondleiding (facultatief)

  • Historische rondleiding voor de cursisten door het Oude Stadhuis, Grote Markt 1

Aanmelden

De raadsgriffie van de gemeente Bergen op Zoom verzorgt de cursus. De cursus is gratis. Inwoners kunnen zich aanmelden via griffie@bergenopzoom.nl tot 1 november 2021. Wacht niet te lang met aanmelden, er is plaats voor maximaal 33 deelnemers. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met griffie@bergenopzoom.nl

NB: De cursus vindt plaats met inachtneming van de richtlijnen rondom COVID-19. Als de richtlijnen het doorgaan van de cursus in het Oude Stadhuis niet toestaan, dan doen we de cursusavonden online. De rondleiding komt dan te vervallen.