De coronapandemie heeft een forse klap uitgedeeld aan de cultuursector. In overleg met deze sector in de gemeente Bergen op Zoom is een steunpakket met twee regelingen ontwikkeld.
Met de regelingen wil de gemeente ervoor zorgen dat de cultuursector in Bergen op Zoom wordt versterkt en weer opbloeit.

Met de stimuleringsregeling Corona Cultuur 2022 en 2023 kunt u een financiële bijdrage ontvangen voor activiteiten of investeringen voor de periode na corona. Voor deze regeling geldt dat een aanvraag moet bijdragen aan een maatschappelijk doel.

Bent u een non-profitorganisatie en heeft u over het jaar 2022 een negatief exploitatieresultaat dan kunt u vanaf 15 januari 2023 tot uiterlijk 15 april 2023 via het Noodfonds Corona Cultuur 2021 en 2022 voor dit verlies gecompenseerd worden.

Stimuleringsregeling Corona Cultuur

Met de Stimuleringsregeling Corona Cultuur wil het college van Burgemeester en Wethouders het culturele verenigingsleven en creatieve makers een financiële steun in de rug geven zodat zij zich ontwikkelen tot toekomstbestendige en krachtige partners. Ook wil het college met de regeling stimuleren dat wordt bijgedragen aan de maatschappelijke opgave van de gemeente Bergen op Zoom.

Bent u een culturele non-profitorganisatie of een creatieve maker en heeft u een idee voor een culturele activiteit of een investering die een maatschappelijke impact heeft?  Bent u gevestigd en actief in de gemeente Bergen op Zoom? Wilt u voor dit idee een subsidie aanvragen? Dan kunt u hieronder lezen hoe u een aanvraag kunt indienen.

Hoe aanvragen?

Maximale bijdrage

Voor de jaren 2022 en 2023 stelt de gemeente Bergen op Zoom via de Stimuleringsregeling Corona Cultuur in 4 subsidieronden geld beschikbaar. Per ronde wordt € 150.000, - beschikbaar gesteld voor non-profit cultuurorganisaties en € 75.000, - voor creatieve makers. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 25.000, - voor non-profit cultuurorganisaties en € 10.000, - voor creatieve makers.

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Of wilt u ondersteuning of advies? Neem dan contact met ons op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Noodfonds Corona Cultuur

Heeft uw non-profitorganisatie een exploitatieverlies gerelateerd aan de coronacrisis?
Als u gevestigd en actief bent in onze gemeente kunt u hier compensatie voor krijgen via het Noodfonds Corona Cultuur.

Ook kunt u via dit fonds een tegemoetkoming krijgen voor door Corona extra gemaakte kosten. Heeft u uw artistieke leiding in deze periode doorbetaald? Of heeft u extra kosten gemaakt voor maatregelen die het verenigen in tijden van Corona mogelijk hebben gemaakt? Dan kunt u een bijdrage voor deze kosten ontvangen.

De gemeente stelt via dit Noodfonds Corona Cultuur voor 2021 en 2022 maximaal € 500.000, - beschikbaar. Aanvragen voor de periode t/m 2021 is niet meer mogelijk. Voor het jaar 2022 kunt u vanaf 15 januari 2023 tot 15 april 2023 aanvragen.

Hoe aanvragen?

Vanaf 15 januari 2023 tot uiterlijk 15 april 2023 wordt de aanvraag mogelijkheid op onze website opengesteld. U vult dan het aanvraagformulier Noodfonds Corona Cultuur volledig in. U stuurt het aanvraagformulier samen met uw jaarcijfers over de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 naar de gemeente Bergen op Zoom.

Lees hier de volledige subsidieregeling.

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt of wilt u ondersteuning of advies? Neem dan contact met ons op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Landelijke coulance- en steunregelingen

Subsidie ‘Noodfonds Corona Cultuur Bergen op Zoom 2021 en 2022

Heeft uw non-profitorganisatie een exploitatieverlies gerelateerd aan de Coronacrisis?
Als u gevestigd en actief bent in onze gemeente kunt u hier compensatie voor krijgen via het Noodfonds Corona Cultuur.

Ook kunt u via dit fonds een tegemoetkoming krijgen voor door Corona extra gemaakte kosten. Heeft u uw artistieke leiding in deze periode doorbetaald? Of heeft u extra kosten gemaakt voor maatregelen die het verenigen in tijden van Corona mogelijk hebben gemaakt? Dan kunt u een bijdrage voor deze kosten ontvangen.

De gemeente stelt via dit Noodfonds Corona Cultuur voor 2021 en 2022 maximaal € 500.000, - beschikbaar. Aanvragen voor de periode t/m 2021 is niet meer mogelijk. Voor het jaar 2022 kunt u vanaf 15 januari 2023 tot 15 april 2023 aanvragen.

Meer informatie over de regeling, evenals een aanvraagformulier, kunt u terugvinden op de webpagina: Cultuur: financiële steunmaatregelen Corona | Gemeente Bergen op Zoom.

Subsidie ‘Stimuleringsregeling Cultuur Corona Bergen op Zoom 2022 en 2023’

Bent u een culturele non-profitorganisatie? Een creatieve maker? Heeft u een idee voor een culturele activiteit of een investering met maatschappelijke impact? Als u gevestigd en actief bent in onze gemeente kunt u hiervoor een subsidie aanvragen via de Stimuleringsregeling Corona Cultuur.

Voor de jaren 2022 en 2023 stelt de gemeente Bergen op Zoom via de Stimuleringsregeling Corona Cultuur in 4 subsidieronden geld beschikbaar. Per ronde wordt € 150.000, - beschikbaar gesteld voor non-profit cultuurorganisaties en € 75.000, - voor creatieve makers. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 25.000, - voor non-profit cultuurorganisaties en € 10.000, - voor creatieve makers.

Meer informatie over de regeling, evenals een aanvraagformulier, alsmede een format voor een projectplan, kunt u terugvinden op de webpagina: Cultuur: financiële steunmaatregelen Corona | Gemeente Bergen op Zoom.

Landelijke coulance- en steunregelingen

Rijkscultuurfondsen

De zes fondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) houden vinger aan de pols waar extra steun nodig is bij makers en instellingen.

Voor algemene informatie en subsidiemogelijkheden vindt u informatie via:

Steunmaatregelen Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten werkt aan steunregelingen voor theaters, (pop)podia en concertzalen die met beperkingen te maken hebben. Daarnaast volgen in de loop van 2022 nog een aantal regelingen, onder andere voor meerjarige producenten en festivals.

Meer informatie vind u op: Diverse Steunmaatregelen in de maak (fondspodiumkunsten.nl)(externe link).

Steunmaatregelen Rijksoverheid

De Rijksoverheid treft verschillende maatregelen om culturele instellingen en mensen die in de culturele en creatieve sector werken financieel te ondersteunen. Een algemeen overzicht vindt u op: Financiële regelingen culturele en creatieve sector | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl(externe link)

Coronasteunpakket Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel ondersteunt heel specifiek ondernemers in zwaar weer. Alle mogelijkheden en antwoorden op vragen vind u terug via: Veelgestelde vragen van ondernemers­ over corona (kvk.nl)(externe link)

Lokale ondernemers

Bent u een ondernemer in de gemeente Bergen op Zoom die financiële ondersteuning nodig heeft? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen. Op de website van de ISD(externe link) is uitgebreide informatie opgenomen, onder meer over de versoepelde Bbz-regeling.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur stelt geld beschikbaar voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor creatieve les. Aanvragen kunnen door een intermediair (leerkracht, schuldhulpverlener) via de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur(externe link) worden ingediend.

Platform Schakel025

Schakel025.in(externe link) is een platform waar kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met u wordt gedeeld.
Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen.

Tot slot

Meer informatie kunt u vinden bij belangenorganisaties zoals Kunstloc Brabant(externe link) Erfgoed Brabant(externe link) en LKCA _ Cultuur voor iedereen in onderwijs, beleid, zorg en welzijn(externe link).
Deze organisaties zijn dagelijks in overleg met de Provincie Noord-Brabant, de verschillende culturele organisaties en belangenorganisaties.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar cultuur@bergenopzoom.nl(externe link).

Heeft deze informatie u geholpen?