De coronapandemie heeft een forse klap uitgedeeld aan de cultuursector. Daarom hebben we in overleg met de sector een steunpakket met twee regelingen ontwikkeld. Het Noodfonds Corona Cultuur en de Stimuleringsregeling Corona Cultuur. Zo willen we ervoor zorgen dat de cultuursector in Bergen op Zoom weer opbloeit en sterk wordt.

Noodfonds Corona Cultuur

Heeft uw non-profitorganisatie een exploitatieverlies over het jaar 2021?
Als u gevestigd en actief bent in onze gemeente kunt u hier compensatie voor krijgen via het Noodfonds Corona Cultuur.

Ook kunt u via dit fonds een tegemoetkoming krijgen voor door Corona extra gemaakte kosten. Heeft u uw artistieke leiding in deze periode doorbetaald? Dan kunt u een bijdrage voor deze kosten ontvangen.

Voor 2021 en 2022 stelt de gemeente via dit Noodfonds Corona Cultuur maximaal € 500.000, - beschikbaar. Aanvragen kan tot en met 15 april 2022.

Hoe aanvragen?

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt of wilt u ondersteuning of advies? Neem dan contact met ons op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Met het Noodfonds Corona Cultuur wil het college van Burgemeester en Wethouders het culturele verenigingsleven een financiële steun in de rug geven.

Stimuleringsregeling Corona Cultuur

Bent u een culturele non-profitorganisatie? Een creatieve maker? Heeft u een idee voor een culturele activiteit of een investering met maatschappelijke impact? Als u gevestigd en actief bent in onze gemeente kunt u hiervoor een subsidie aanvragen via de Stimuleringsregeling Corona Cultuur.

Voor de jaren 2022 en 2023 stelt de gemeente Bergen op Zoom via de Stimuleringsregeling Corona Cultuur in 4 subsidieronden geld beschikbaar. Per ronde wordt € 150.000, - beschikbaar gesteld voor non-profit cultuurorganisaties en € 87.500, - voor creatieve makers. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 25.000, - voor non-profit cultuurorganisaties en € 10.000, - voor creatieve makers.

Hoe aanvragen?

  • Vul het aanvraagformulier Stimuleringsregeling Corona Cultuur volledig in. En stuur dit naar cultuur@bergenopzoom.nl
  • Bij uw aanvraag kunt u een format voor een projectplan gebruiken. Het is geen verplichting, maar het helpt om bepaalde vragen te beantwoorden die nodig zijn voor de voortgang van de subsidieaanvraag.
  • Lees vooral ook de subsidieregeling: Stimuleringsregeling Corona Cultuur.
  • Houd in het plan rekening met richtlijnen van het RIVM. Ontwikkel alternatieve scenario's of mogelijkheden, zowel live als virtueel. Denk ook aan de basisregels zoals de 1,5 meter regel.

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Of wilt u ondersteuning of advies? Neem dan contact met ons op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Met de Stimuleringsregeling Corona Cultuur wil het college van Burgemeester en Wethouders het culturele verenigingsleven en creatieve makers een financiële steun in de rug geven zodat zij zich ontwikkelen tot toekomstbestendige en krachtige partners. Ook wil het college met de regeling stimuleren dat wordt bijgedragen aan de maatschappelijke opgave van de gemeente Bergen op Zoom.

Heeft deze informatie u geholpen?