Drugsrunner en -dealer

Marja vd Zee

Een drugsrunner is al snel bij de politie bekend.

De drugsrunner drugsrunner en dealer 
 

 
Ben je drugsrunner, dan ben je waarschijnlijk al bij de politie bekend. De politie heeft goed zicht op de drugsrunners in Bergen op Zoom en Roosendaal, de kans is dus groot dat je al in de politiesystemen zit. Als runner overtreed je de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV Roosendaal / APV Bergen op Zoom)en wellicht ook de Opiumwet. Voor het overtreden van de APV staat een maximumstraf van 3 maanden hechtenis of een flinke geldboete. Ook voor het overtreden van de Opiumwet kan je gestraft worden.
 

 
Andere sancties zijn:

  • Je kunt een verblijfsontzegging opgelegd krijgen. Dit betekent dat je 24 uur niet in een bepaalde straat of gebied mag komen. Bij een nieuwe overtreding binnen 6 maanden mag je daar 14 dagen niet komen.
  • Indien je een (bijstand)uitkering ontvangt, dan wordt een procedure opgestart om het geld dat je ten onrechte hebt gekregen terug te vorderen.
  • Belastingschulden worden direct verrekend. Daarnaast kan je ook nog een belastingaanslag en boete verwachten voor de inkomsten die je illegaal verkregen hebt.
  • We pakken je aan voor misdrijven in verband met de Opiumwet zoals dat ook bij drugsdealers gebeurt. Je bent dan medeplichtig aan drugshandel en krijgt een langere of zwaardere straf.
  • Door meerdere overtredingen te stapelen krijgt je een zwaardere straf. We tonen hiermee namelijk aan dat je vaker dezelfde overtreding begaat.

Om strafbare feiten door runners te voorkomen is een top 10 van dealers en runners opgesteld, waarbij de wijkagent een dealer of runner 'adopteert'. De runner krijgt een zogeheten VIP-behandeling, waarbij de runner op de voet gevolgd wordt door de buurtagent. Maar al behoor je niet tot die 10, dat betekent niet, dat je ongestoord je werk kunt doen.
 

 
De dealer
 
De politie kent een groot aantal dealers en houdt hen goed in de gaten. Ben jij ook een bekende drugsdealer van de politie, dan hebben we zicht op je gehele achtergrond en het netwerk waarin je verkeert. Het netwerk pakken we aan tot de wortel.
 
Als drugsdealer overtreed je de Opiumwet. Dit houdt in dat je na aanhouding strafrechtelijk wordt vervolgd. Dit leidt tot een celstraf of een fikse boete. Daarnaast wordt, indien je een (bijstand)uitkering ontvangt, een procedure opgestart om deze stop te zetten. Al het geld dat je ten onrechte hebt gekregen wordt teruggevorderd. Ook eventuele belastingschulden worden direct verrekend. Je kunt een belastingaanslag en boete verwachten voor de inkomsten die je illegaal hebt verkregen. Met de 'Pluk ze'-wetgeving worden alle criminele inkomsten verkregen uit drugshandel afgepakt.
 

 

 
Verkoop uit woningen
 
De burgemeester kan een dwangsom op een bepaald pand of activiteit opleggen. Dit betekent, dat iedere keer dat die bewuste overtreding wordt begaan, de persoon of instelling een boete krijgt. Dwangsommen van € 35.000 per keer bijvoorbeeld zijn niet ongebruikelijk; De gebruiker van een pand in Bergen op Zoom kreeg recentelijk de volgende boodschap:  "U gebruikt uw woning in strijd met het bestemmingsplan en dat kost u EUR 30.000 en iedere keer dat er weer een overtreding wordt geconstateerd komt er EUR 30.000 bij tot een maximum van € 150.000".