Maatregelen coronavirus voor lokale evenementen en activiteiten

Momenteel zijn er landelijke regels bij het houden van evenementen en activiteiten. Het college overlegt hierover met organisatoren. Ook kijken zij naar het advies van de hulpdiensten als het gaat over de openbare orde en veiligheid en de benodigde capaciteit.

Het Kickstart Cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft voor het jaar 2021 ruim 20 miljoen euro beschikbaar. Voor meer informatie kijkt u op de website van het Kickstart Cultuurfonds

Podiumstartregeling

Het Fonds Podiumkunsten biedt de Regeling tijdelijke ondersteuning programmering middelgrote en kleine podia Fonds Podiumkunsten (Podiumstartregeling) (PSTARTNFPK). Doel is het verstrekken van subsidies aan podiumorganisaties voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse artiesten, bands en gezelschappen om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland, rekening houdend met de gevolgen van het COVID19-virus. Deze regeling geldt tot en met 31 augustus 2022. Meer informatie vindt u op de website van het Fonds Podiumkunsten

Provincie Noord-Brabant

De provincie heeft, samen met de 5 grote steden een steunpakket ontwikkeld voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Met dit plan kon een beroep worden gedaan op aanvullende maatregelen voor de cultuursector.  Lees hierover meer op de website van de provincie Noord-Brabant

Eenmalige financiële impuls aan kleine ondernemers in de culturele sector

Provinciale Staten van Noord-Brabant stelt een perspectiefbudget van € 250.000 beschikbaar om makers in de culturele sector te stimuleren aanbod te ontwikkelen. Plannen zijn vanaf 13 september 2021, 00.00 uur tot vrijdag 8 oktober 18.00 uur in te dienen bij Kunstloc Brabant.

Klein Krediet Corona: KKC-regeling

De KKC is een maatregel gericht op de kleine ondernemer, waarbij de Nederlandse overheid voor 95% garant staat voor overbruggingskredieten met financieringsbehoefte van € 10.000 tot 50.000. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Rijkscultuurfondsen

De zes fondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ondersteunen extra maatregelen voor makers en instellingen.

Voor meer informatie per fonds op:

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur stelt geld beschikbaar voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor creatieve les. Aanvragen kunnen door een intermediair (leerkracht, schuldhulpverlener) via de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur worden ingediend.

Subsidieregeling evenementen

Wat zijn de voorwaarden van de regeling? Het gaat om evenementen tussen 1 juli en 31 december. Geplande evenementen mogen worden verschoven naar 1 juli of later. De regeling is alleen voor evenementen die bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering hadden. 385 miljoen euro wordt over de verschillende aanvragen verdeeld en de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling geldt als het evenement wordt verboden door de Rijksoverheid vanwege het epidemiologisch beeld en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert.

Platform Schakel025

Schakel025.in is een platform waar kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met u wordt gedeeld. 
Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen.

Tot slot

Meer informatie kunt u vinden bij belangenorganisaties zoals Kunstloc Brabant Erfgoed Brabant en LKCA _ Cultuur voor iedereen in onderwijs, beleid, zorg en welzijn. 
Deze organisaties zijn dagelijks in overleg met de Provincie Noord-Brabant, de verschillende culturele organisaties en belangenorganisaties.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar cultuur@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?