Gevolgen maatregelen coronavirus voor lokale evenementen en activiteiten

Momenteel is er een verbod op het houden van evenementen en activiteiten. Het college overlegt met organisatoren over het verplaatsen of annuleren van deze evenementen. Ook kijken zij naar het advies van de hulpdiensten als het gaat over de openbare orde en veiligheid en de benodigde capaciteit.

Het besluit betekent voor de Subsidies Culturele Activiteiten, Evenementensubsidies Sport en Projectsubsidies Sport het volgende:

  1. Gaat uw evenement of activiteit vanwege de corona maatregelen niet door?
    En heeft uw organisatie al kosten gemaakt of moet u nog onontkoombare kosten maken vanwege verplichtingen die u voor de coronamaatregelen bent aangegaan? Dan zal dat deel van de subsidie niet worden teruggevorderd. Het meerdere van de subsidie wordt wel teruggevorderd.

  2. Gaat uw evenement of activiteit vanwege de corona maatregelen niet door? En heeft uw organisatie nog geen kosten gemaakt en hoeft u ook geen kosten meer te maken vanwege verplichtingen die u voor de coronamaatregelen bent aangegaan? Dan vordert de gemeente de subsidie terug.

  3. Wordt uw activiteit of evenement vanwege de corona maatregelen in overleg met gemeente en hulpdiensten verzet naar een ander moment in 2020 of doorgeschoven naar 2021?
    Dan blijft de reeds verleende/ beschikte subsidie in stand.

De beleidslijn is niet van toepassing op de voor het jaar 2020 verleende/beschikte culturele basissubsidies en de basis subsidie sport. Deze subsidies blijven ook ongewijzigd in stand.

Steunmaatregelingen

Cultuur Opstart Lening

De Rijksoverheid is gestart met een lening (1% rente) voor ondernemingen in de culturele en creatieve sector die onvoldoende gebruik kunnen maken van de generieke en specifieke ondersteunende maatregelen. Deze lening (tussen € 10.000 - € 500.000) moet worden ingezet voor het ontwikkelen van publiekgerichte producties, programma’s, tentoonstellingen of projecten. Meer informatie over de Cultuur Opstart Lening (waarvoor het Rijk € 30 miljoen heeft uitgetrokken) is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Aanvragen kunnen tot eind 2020 worden ingediend, de leningsfaciliteit gaat waarschijnlijk in juni van start. 

Steunmaatregelen voor professionals

Het kabinet heeft op 20 mei het tweede economische noodpakket bekendgemaakt. In de nieuwsbrief d.d. 20 mei staat meer informatie over de steunmaatregelen en een overzicht met de belangrijkste maatregelen voor professionals werkzaam in de culturele sector. De nieuwsbrief is opgesteld door de creatieve collectie waarin 40 belangenorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur stelt geld beschikbaar voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor creatieve les. Aanvragen kunnen door een intermediair,(leerkracht, schuldhulpverlener) via de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur worden ingediend.

Tot slot

Meer informatie kunt u vinden bij belangenorganisaties zoals Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant. Deze organisaties zijn dagelijks in overleg met de Provincie Noord-Brabant, de verschillende culturele organisaties en belangenorganisaties.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar cultuur@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?