De gemeente Bergen op Zoom voerde in 2020 en in januari en april 2021 impactmetingen uit onder leden van het burgerpanel en via social media. In juni was de 6e meting.

Wilt u de resultaten van de 6e impactmeting inzien? Stuurt u dan een e-mail naar communicatie@bergenopzoom.nl.