De gemeente Bergen op Zoom voerde begin april een impactmeting uit. De resultaten zijn 4 mei 2020 gepresenteerd. De impact van het coronavirus op inwoners is groot, inwoners maken zich zorgen. Tegelijkertijd kunnen de meeste inwoners zichzelf goed redden in deze tijd. Ze hebben vertrouwen in de maatregelen en aanpak en zien ook positieve kanten. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om in verbinding te blijven met de inwoners en om de aanpak bij te kunnen sturen.

De resultaten van de meting zijn op 4 mei 2020 gepresenteerd. De impact van het coronavirus op inwoners is groot, inwoners maken zich zorgen. Tegelijkertijd kunnen de meeste inwoners zichzelf goed redden in deze tijd. Ze hebben vertrouwen in de maatregelen en aanpak en zien ook positieve kanten.
De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om in verbinding te blijven met de inwoners en om de aanpak bij te kunnen sturen.

Het impactonderzoek vond plaats tussen 3 en 10 april 2020. De gemeente baseerde de vragenlijst op de vragenlijst die het PON in opdracht van de provincie Noord-Brabant gebruikte. In de vragenlijst komen de gevoelens, ervaringen, houding en het gedrag van inwoners aan bod. Ook konden inwoners tips geven aan de gemeente. De vragenlijst sloot af met de mogelijkheid om opmerkingen mee te geven.  

Respons

Alle leden van het Burgerpanel ontvingen op 3 april 2020 een mail met daarin een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Panelleden konden de vragenlijst zowel via hun mobiel, tablet, laptop als pc invullen. Op 7 april is een herinnering gestuurd naar de panelleden die op dat moment de vragenlijst nog niet (volledig) hadden ingevuld. Panelleden konden de vragenlijst tot en met 10 april 2020 invullen. In totaal vulden 772 panelleden de vragenlijst in, dat is een netto respons van 53 procent.
Op maandag 6 april is de vragenlijst ook via de social mediakanalen van de gemeente Bergen op Zoom (Facebook, Twitter en LinkedIn) gedeeld. Deze vragenlijst was hetzelfde als de vragenlijst voor het Burgerpanel, aangevuld met twee vragen: ‘wat is je leeftijd?’ en ‘Mogen wij je opnieuw benaderen met deze vragenlijst?’. De groep inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld via social media duiden we in deze rapportage aan met ‘Overige inwoners’. In totaal hebben 172 ‘overige inwoners’ de vragenlijst volledig ingevuld.

Resultaten

Zoals gezegd zijn veel mensen bezorgd over de huidige situatie. Tegelijkertijd kunnen de meeste inwoners zichzelf goed redden in deze tijd. Ze hebben vertrouwen in de maatregelen en aanpak en zien ook positieve kanten. 
In onderstaande Infographic kunt u de belangrijkste uitkomsten bekijken. 
 

Infographic impactmeting Corona mei 2020

Heeft deze informatie u geholpen?