De gemeente Bergen op Zoom voerde begin april een meting uit naar de impact van het coronavirus op inwoners. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om in verbinding te blijven met de inwoners en om de aanpak bij te kunnen sturen.