De gemeente Bergen op Zoom voerde begin april een impactmeting uit. De resultaten zijn 4 mei 2020 gepresenteerd. De impact van het coronavirus op inwoners is groot, inwoners maken zich zorgen. Tegelijkertijd kunnen de meeste inwoners zichzelf goed redden in deze tijd. Ze hebben vertrouwen in de maatregelen en aanpak en zien ook positieve kanten. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om in verbinding te blijven met de inwoners en om de aanpak bij te kunnen sturen.