Sluiten

Commissie Voortgang grote projecten d.d. 11 september 2017

Orgaan:
Commissie voortgang grote projecten
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 11 september 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de commissie voortgang grote projecten (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

5.

Presentaties

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken