Sluiten

Commissie Stad en Ruimte (o.a.gericht op de begroting) d.d. 1 november 2017, locatie: raadszaal stadhuis, Grote Markt 1, Bergen op Zoom, tijdstip: 19.30 uur

Orgaan:
Commissie Stad en Ruimte
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 01 november 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Vaststellen agenda

2.

Ter bespreking

Stukken

3.

Te behandelen voorstellen

Stukken

4.

Sluiting

5.

Rondvraag

6.

Opening

7.

Mededelingen/ingekomen post: --

8.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

9.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Stad en Ruimte (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

Uitgelicht

Zoeken