Sluiten

Commissie Stad en Ruimte d.d. 14 juni 2017

Orgaan:
Commissie Stad en Ruimte
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 14 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Te behandelen voorstellen

Stukken

4.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken