Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij gecombineerd met commissie Stad en Ruimte d.d. 12 april 2017

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 12 april 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijsten van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij en de commissie Stad en Ruimte (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Rondvraag

Stukken

7.

Presentatie rotonde Steenbergseweg

Stukken

8.

Presentatie terugkoppeling IBOR

Stukken

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken