Sluiten

Commissie Stad en Ruimte d.d. 15 april 2015

Orgaan:
Commissie Stad en Ruimte
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 15 april 2015
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Stad en Ruimte d.d. 16 maart 2014 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

6.

Raadsmededelingen ter bespreking:

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken