Sluiten

Commissie Stad en Ruimte d.d. 12 oktober 2015 LET OP!! ANDERE DATUM!!!

Orgaan:
Commissie Stad en Ruimte
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 12 oktober 2015
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Stad en Ruimte(n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

5.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: p.vergouwen@bergenopzoom.nl onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken).

6.

Te behandelen voorstellen

Stukken

7.

Presentatie Afvalstoffenbeleidsplan

8.

Mededelingen/ingekomen post: --

9.

Ter bespreking: --

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken