Sluiten

Commissie Stad en Ruimte 19 februari 2014 (VERVOLG VAN 17 FEBRUARI 2014)

Orgaan:
commissiestadenruimte
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 19 februari 2014
Aanvang:
19:30 uur
1.

Heropening

2.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277243, email: J.Mutsaers@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

3.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

4.

Raadsmededelingen ter bespreking:

Stukken

5.

Ter bespreking:

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken