Sluiten

I14-006918 Brief VVD d.d. 7 februari 2014 inzake invulling diverse lege ruimten in Halsteren

Verbiest-Hagenaars, M.
Afbeelding 1Aan het College van B & W

Postbus 35

4600 AA Bergen op ZoomBergen op Zoom, 13 February 2014


Betreft: invulling diverse lege ruimten in Halsteren.

Geacht College,


In de commissie stad & ruimte heeft de VVD geïnformeerd naar de stand van zaken mbt o.a. het voormalige Zuneha-terrein aan de Wouwseweg te Halsteren. In uw antwoord van 25 nov. 2013 (U13-021085) meld u dat het voormalige Zuneha terrein in het bezit is van Stadlander. Net als het voormalige Willem III terrein aan de Dorpsstraat te Halsteren.

In het laatste bestuurlijke overleg is besproken dat de mogelijkheden voor de gezamenlijke locaties door Stadlander worden bezien.

Op 30 oktober 2009 is het bestemmingsplan “Kom Halsteren” door de raad vastgesteld met uitzondering van het Zuneha terrein. We zijn inmiddels vier jaar verder.


De VVD fractie vraagt het college:

  1. Is er een planning afgesproken met Stadlander? Welk doel wilt men wanneer bereikt hebben?

  2. In de wijk De Rode Schouw zijn diverse woningen inmiddels ingericht voor o.a. een tandarts, fysiotherapeuten, huisarts, verloskundige. Wellicht willen deze ondernemers bij elkaar op een locatie een “medisch centrum” ontwikkelen met bijbehorende parkeergelegenheid. Dan kunnen de woningen weer een woonbestemming krijgen en dat komt de parkeeroverlast ten goede rondom deze woningen waarin de diverse activiteiten nu plaats vinden. Het voormalige Zuneha-terrein ligt hiervoor zeker centraal en goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer.

  3. Acht uw college deze invulling ook geschikt voor het voormalige Lidl terrein in de Rode Schouw / Poelekes?


Wij zien uw beantwoording graag tijdens de commissievergadering Stad & Ruimte tegemoet


Namens de VVD-fractie,

GertJan Huismans, fractievoorzitter VVD.

Rian Govers – Gabriëls, duo-raadslid.


Afbeelding 2

VVD Gemeenteraadsfractie Bergen op Zoom – www.vvd-bergenopzoom.nl

Uitgelicht

Zoeken