Sluiten

Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie d.d. 4 september 2019

Orgaan:
Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie
Locatie:
Raadzaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 04 september 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging burgerlid

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst

Stukken

6.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

7.

Rondvraag

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken