Sluiten

Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie d.d. 19 november 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 19 november 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Ter bespreking

Stukken

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken