Sluiten

Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie d.d. 12 december 2018

Orgaan:
Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 12 december 2018
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen: --

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

8.

Ter bespreking:

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken