Sluiten

Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie d.d. 03 oktober 2018

Orgaan:
commissie1
Locatie:
Raadzaal, Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 03 oktober 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Raadsmededeling ter bespreking:

Sub-agendapunten

  1. Raadsmededeling

    Stukken
8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken