Sluiten

Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie d.d. 29-05-2018

Orgaan:
Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 29 mei 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Mededelingen / ingekomen post

7.

Raadsmedelingen ter bespreking

Stukken

8.

Ter bespreking

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken