Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij d.d. 19 februari 2018 LET OP GEWIJZIGDE DATUM!!

Orgaan:
Commissie Mens en Maatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 19 februari 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Ter bespreking: --

Stukken

8.

Rondvraag

Stukken

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken