Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij d.d. 16 januari 2018

Orgaan:
Commissie Mens en Maatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 16 januari 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Presentaties

Stukken

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

8.

Ter bespreking:

9.

Rondvraag

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken