Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij d.d. 13 juni 2017

Orgaan:
Commissie Mens en Maatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 13 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

4.

Te behandelen voorstellen

Stukken

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken