Sluiten

Extra commissie Mens en Maatschappij d.d. 2 december 2014

Orgaan:
commissiemensenmaatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 02 december 2014
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

4.

Technische behandeling

Stukken

5.

Raadsmededelingen ter bespreking:

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken