Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij d.d. 1 oktober 2014

Orgaan:
commissiemensenmaatschappij
Locatie:
Raadszaal
Datum:
woensdag 01 oktober 2014
Aanvang:
19:00 uur
1.

19:00 - 19:00 uur

Opening

2.

19:00 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

3.

19:00 - 19:00 uur

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

4.

19:00 - 19:00 uur

Technische behandeling

Stukken

5.

19:00 - 19:00 uur

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken