Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij 18 februari 2014 GEWIJZIGD EXEMPLAAR!!!

Orgaan:
commissiemensenmaatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 18 februari 2014
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Gesprek van de commissie met de heer J. Pelgrims, Raad van Bestuur tante Louise-Vivensis

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij d.d. 21 januari 2014 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

Stukken

6.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

7.

Ter bespreking: --

Stukken

8.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

9.

Mededelingen/Ingekomen post: --

10.

Raadsmededelingen ter bespreking:

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken