Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij 13 mei 2014 GEWIJZIGD EXEMPLAAR

Orgaan:
commissiemensenmaatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 13 mei 2014
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging duo-burgerleden en fractie-assistenten

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de algemene commissie d.d. 2 april 2014 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

Stukken

6.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

7.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

8.

Mededelingen/Ingekomen post:

Stukken

9.

Ter bespreking:

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken