Sluiten

Agenda commissie Mens en Maatschappij d.d. 9 oktober 2012

Orgaan:
commissie1
Locatie:
Grote Markt 1, Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 09 oktober 2012
Aanvang:
19:30 uur
1.

19:30 - 19:45 uur

Opening

2.

19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

3.

20:00 - 20:15 uur

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

20:15 - 20:30 uur

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij d.d. .18 september 2012 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier) Wordt nagezonden.

5.

20:30 - 20:45 uur

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingsproken)

6.

20:45 - 21:00 uur

Te behandelen voorstellen:

7.

21:00 - 21:15 uur

Mededelingen/Ingekomen post:

8.

21:15 - 21:30 uur

Ter bespreking:

9.

21:30 - 21:45 uur

Raadsmededelingen ter bespreking:

10.

21:45 - 22:00 uur

Rondvraag

11.

22:00 - 22:15 uur

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken