Sluiten

Commissie Mens, Maatschappij en Vrije tijd d.d. 21 januari 2020

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 21 januari 2020
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging Burgerleden en Fractie-assistent

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens, Maatschappij en Vrije tijd (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

6.

Mededelingen

Stukken

7.

Te behandelen voorstellen

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken