Sluiten

Commissie Mens, Maatschappij en Vrije Tijd d.d. 19 februari 2019

Orgaan:
Commissie Mens, Maatschappij en Vrije tijd
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 19 februari 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens,Maatschappij en Vrije Tijd (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Behandelvoorstel

Volgt later

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Ter bespreking:

Stukken

7.

Rondvraag

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken