Sluiten

Algemene Commissie d.d. 11 juni 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 11 juni 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Te behandelen voorstellen

Stukken

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken