Sluiten

Algemene commissie d.d. 28 juni 2018

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 28 juni 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging duo-burgerleden

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de raadscommissie (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

6.

Te behandelen voorstellen

Stukken

7.

Mededelingen/ingekomen post

8.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

9.

Ter bespreking

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken