Sluiten

Algemene commissie d.d. 08 november 2018 (regulier)

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 08 november 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

19:30 - 19:30 uur

Opening

2.

19:30 - 19:30 uur

Vaststellen agenda

3.

19:30 - 19:30 uur

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

19:30 - 19:30 uur

Presentatie eindrapportage rekenkameronderzoek Duurzaamheidsbeleid

Behandelvoorstel

De presentatie aan de raad op 8 november wordt vanuit de Rekenkamer begeleid door mw. de Jong en dhr. Naafs. Vanuit het onderzoeksbureau BMC zijn aanwezig: mw. de Rooij en dhr. Slooijer.

Stukken

5.

19:30 - 19:30 uur

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

19:30 - 19:30 uur

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

19:30 - 19:30 uur

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

8.

19:30 - 19:30 uur

Rondvraag

9.

19:30 - 19:30 uur

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken